3Р=Pharmaceutical Proven Performance

Контактни петрита, специално  създадени и разработени, за да отговорят на предизвикателствата, пред които е изправена фармацевтичната индустрия. Тройно опаковани, с гъвкави  условия на съхранение (2-25◦C).

Всички продукти