AIR IDEAL® 3P

Система за вземане на проби от въздуха.

Контролът на качеството на въздуха е ключов процес в системата за качество на фармацевтичната, биотехнологичната и козметичната промишленост. Лесен за използване. Възможност  да се използва в изолатори.Ефективност на събираемостта съгласно стандарта ISO 14698.

Всички продукти