APS One

APS One е автоматизирана система за разливане на хранителни среди в петрита.

Иновация: с интегрираната система за охлаждане на петритата, времето за втвърдяване се намалява, както и кондензацията.

Свързан с всеки Masterclave®, APS One автоматично разпределя прясно приготвените хранителни среди  в празни петрита и веднага ги затваря под UV светлина, намалявайки риска от замърсяване.

Всички продукти