BIOBALL®

BIOBALL е малка водноразтворима топка, съдържаща точен брой микроорганизми. Произведен в съответствие с най-високите стандарти за качество в света и акредитиран по ISO Guide 34, BIOBALL осигурява безпрецедентна точност за количественото микробиологично управление на качеството.

Всички продукти