Dilumat

Dilumat е автоматизира система за претегляне и разреждане на проби от храни, която осигурява минимален риск от контаминация на Вашата проба, благодарение на патентованото автоматизирано рамо. Имате възможност да подобрите производителността  на Вашата лаборатория чрез Dilumat, който може да разрежда проби от храни от 3 гр до 375 грама.

Осигурява стандартизиране на първия етап от микробиологичния анализ.

Отговаря на изискванията на ISO 7218 .

Всички продукти