miniVidas

Анализаторът – mini VIDAS е напълно автоматизиран и компактен  имунологичен апарат, предназначен за бърза детекция на патогенни микроорганизми: Salmonella, Listeria sp.,Listeria monocytogenes, Echerichia coli O157,  Campylobacter,  Staphilococcus enterotoxins.

За първи път VIDAS® UP предлага изключително бързи и опростени протоколи, комбинирани с точност, надеждност и резултат до 24 часа. Тези протоколи са създадени, като се използва най-новата технология на рекомбинантен фагов протеин.

Всички продукти