Vitek Compact

VITEK 2 Compact е напълно автоматизирана система за експресна идентификация на микроорганизми, при която мануалната работа е сведена до подготвянето на стандартизирана суспенсия от тестванитe микроорганизми.

Капацитет на апаратурата:15, 30, 60  идентификации едновременно готови резултати на същия ден.

Интуитивно система и софтуер.

Системата включва софтуер, който е съвместим с 21 CFR part 11 и предоставя точни идентификации на широк кръг от микроорганизми на проби от околната среда или крайни продукти.

Всички продукти