BactAlert хранителни среди

  • Осигуряват оптимална среда за възстановяване на широк кръг от микроорганизми, включително бактерии, гъбички и микобактерии
  • Гъвкавата среда възстановява организмите от много видове проби от кръвта до стерилните телесни течности
  • Колориметричната технология и сложните алгоритми минимизират фалшивите негативи
  • Средите съдържат надеждни препарати за антимикробна неутрализация
  • Пластмасови бутилки, които са нечупливи, увеличават максимално безопасността, без да се компрометира производителността

    Колориметричен метод за детекция

С колориметричния метод на детекция, предлага сложна технология, която засенчва останалите. Специализираните сензори за течна емулсия (LES) в долната част на всяка бутилка за култивиране видимо променят цвета си, когато се променя рН  поради повишаването на CO2,  който се продуцира от микроорганизмите. Инструментите BACT / ALERT® 3D измерват цветните промени на всеки десет минути и анализират промените. Сложните алгоритми, включително уникален алгоритъм "threshold", осигуряват ранно откриване на микроорганизми. Дори когато бутилките се забавят при пренасянето до лабораторията, визуалната промяна на цвета ви помага да откриете положителни бутилки преди да влезете в системата. По този начин можете да бъдете сигурни за точното откриване и бързото възстановяване на микроорганизми от различни видове проби.

  • Технологията и сложните алгоритми помагат за минимизиране на фалшивите негативните резултати поради забавено зареждане в апарата
  • Нисък процент на фалшиво-положителни резултати
  • Визуална, необратима промяна на цвета

Стандартни среди

  Bottle Type Media Formulation Specimen Type Specimen Volume

BACT/ALERT® SA
Standard Aerobic
- Ref. 259789

40 ml supplemented tryptic soy broth (TSB) 

Blood or normally sterile body fluid (SBF)

Up to 10 ml

BACT/ALERT® SN
Standard Anaerobic
- Ref. 259790

40 ml TSB Blood or SBF Up to 10 ml

Среди с активни смоли за инактивиране на антимикробни препарати FAN Plus

Bottle Type Media Formulation Specimen Type Specimen Volume

BACT/ALERT® FA Plus
- Ref. 410851

30 ml of  supplemented complex media containing adsorbent polymeric beads 

Blood or normally sterile body fluid (SBF)

Up to 10 ml

BACT/ALERT®
FN Plus
- Ref. 410852

40 ml of  supplemented complex media containing adsorbent polymeric beads 

Blood or SBF Up to 10 ml
 

BACT/ALERT® PF Plus
- Ref. 410853

30 ml of  supplemented complex media containing adsorbent polymeric beads 

Blood Up to 4 ml

Среди за Микобактерии

Bottle Type Media Formulation Specimen Type Specimen Volume
BACT/ALERT® MP Mycobacteria Process -
Ref. 259797 Use with ref. 259760
10 ml supplemented Middlebrook 7H9 broth. Processed specimen or SBF other than blood. 0.5 ml

 

QC на тромбоцити

Bottle Type Media Formulation Specimen Type Specimen Volume
BACT/ALERT®
BPA Aerobic Platelet culture bottles
– Ref. 279018
or
EU Ref
. 279044
40 ml supplemented tryptic soy broth (TSB) Leukocyte reduced apheresis platelet (LRAP ) units, and both leukocyte reduced single and a pool of up to six (6) units of leukocyte reduced whole blood platelet concentrates (LRWBPC) 4 – 10 ml
BACT/ALERT®
BPN Anaerobic Platelet culture bottles
Ref. 279019
or EU Ref
. 279045
40 ml supplemented tryptic soy broth (TSB) Leukocyte reduced apheresis platelet (LRAP ) units, and both leukocyte reduced single and a pool of up to six (6) units of leukocyte reduced whole blood platelet concentrates (LRWBPC) 4 – 10 ml

Консумативи за безопасно вземане на кръв

Реф. номер 279012 Нестерилни адапторни капачки - 120 броя

Реф. номер 279013 Нестерилни исърти за адапторни капачки - 60 броя

Реф. номер 24121190 Игла тиб "Бътерфлай" - 100 броя

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всички продукти