Bi Plate хранителни среди

Интелигентно свързване на две подходящи среди върху едно петри

Бъдете умни! С хромогенните биологични двуфазни среди получавате умно решение на две подходящи среди - 1 отчитане, 2 отговора и много предимства

  • Получавате информация, от която се нуждаете, на две среди в едно отчитане
  • Намалявате броя на петритата, за  инокулирате и отчитане
  • Спестете място в хладилника и инкубатора
  • Намалявате отпадъците на половина с по-малко опаковки
CHROMID bi-plate product range
CHROMID® Candida / Sabouraud Gentamicin Chloramphenicol 2 agar > CHROMID® candida / Sabouraud gentamicin chloramphenicol 2 agar 43464 20 biplates x 90 mm
CHROMID® CPS® Elite / Columbia CNA +5% sheep blood > CHROMID® CPS® Elite / Columbia CNA +5% sheep blood 411617 20 biplates x 90 mm
CHROMID® Salmonella / Hektoen > CHROMID® Salmonella / Hektoen 43465 20 biplates x 90 mm
CHROMID® MRSA /CHROMID® S.aureus > CHROMID® MRSA / CHROMID® S.-aureus 43466 20 biplates x 90 mm
CHROMID® ESBL / CHROMID® VRE > CHROMID® ESBL / CHROMID® VRE 43470 20 biplates x 90 mm
BLSE agar > BLSE agar AEB 525770 20 biplates x 90 mm
CHROMID® CARBA SMART > CHROMID® CARBA SMART 414685 20 biplates x 90 mm
Granada agar / Columbia CNA +5% Sheep Blood > Granada agar / Columbia CNA 43467 20 biplates x 90 mm

Всички продукти притежават CE марка

Всички продукти