CHROMID® хранителни среди

 

Патентованите хромогенни субстрати предлагат бърза и надеждна идентификация
 
Иновативният диапазон на хромогенните среди на CHROMID е лесен начин за бързо и надеждно откриване и идентифициране на микроорганизми. Специфични хромогенни субстрати са включени в агара заедно с пептони и - ако е необходимо - антибиотици. Субстратът се хидролизира, когато е в контакт с бактериите или дрождите, което води до специфично оцветяване за ясна идентификация. Дори смесените култури са по-разпознаваеми от традиционните среди. Интензитетът и специфичността на цветовете на CHROMID правят  резултатите ясни.

  • Лесно за отчитане резултати в рамките на 18-24 часа
  • Надеждно идентифициране на патогените със специфични цветове
  • Различаване на смесена култура за по-добро изолиране на патогени
  • Чувствителен и специфичен метод
  • Спестяват средства
CHROMID среди с рефернтни номера
CHROMID Candida 43631
43639
20 x 90 mm
100 x 90 mm
CHROMID Candida / Sabouraud 2 Gentamicin Chloramphenicol agar 43464 20 biplates x 90 mm
CHROMID C.difficile 43871 20 x 90 mm
CHROMID CPS Elite 418284
416172
20 x 90 mm
100 x 90 mm
CHROMID CPS Elite / Columbia CNA + 5% sheep blood 418 229 20 biplates x 90 mm
CHROMID P.aeruginosa 43462 20 x 90 mm
CHROMID Salmonella 412108 20 x 90 mm
CHROMID Salmonella / Hektoen 43465 20 biplates x 90 mm
CHROMID S.aureus Elite 419 042 20 x 90 mm
CHROMID Strepto B 43461 20 x 90 mm
CHROMID O157H7 42605 6 x 200 ml
CHROMID Vibrio 43762 20 x 90 mm
CHROMID CARBA 43861 20 x 90 mm
CHROMID OXA-48 414011 20 x 90 mm
CHROMID CARBA SMART 414685 20 biplates x 90 mm
CHROMID MRSA SMART 413050
413051
20 x 90 mm
100 x 90 mm
CHROMID MRSA FDA cleared 43841* 20 x 90 mm
CHROMID MRSA /CHROMID S.aureus 43466
414524*
20 x 90 mm
20 x 90 mm
CHROMID ESBL 43481 20 x 90 mm
CHROMID ESBL / CHROMID VRE 43470 20 biplates x 90 mm
CHROMID VRE 43004 20 x 90 mm
CHROMID VRE FDA cleared 43851* 20 x 90 mm
CASA agar AEB520270 20 x 90 mm

Всички продукти притежават CE марка 

http://go.biomerieux.com/gcs-tutorial#culturemedia

 

Всички продукти