CHROMID® SMART

Видове CHROMID® за "SMART" управление на резистентноста


Хранителни среди за борба с антимикробната резистентност и Вътреболнични инфекции (HAI)

Борбата срещу лекарствената резистентност и свързаните с нея здравни грижи
Нарастващата устойчивост на организмите към антимикробни терапии причинява големи грижи за пациентите и икономически предизвикателства за системите на здравеопазването. Някои организми - наричани мултирезистентни микроорганизми (MDRO) - стават устойчиви на множество видове или класове антимикробни средства. Резистентните организми също често участват в разпространението на инфекции, свързани със здравни грижи (HAI). Ето защо, за най-добра грижа за пациента и за предотвратяване на разпространението на болестта, е от решаващо значение да се приложи подходяща антимикробна терапия колкото е възможно по-скоро, въз основа на бързо тестване, за да се идентифицират участващите патогени и да се тества тяхната устойчивост. 

Използвайки нашия опит в висококачествената хромогенна среда за култивиране, bioMérieux ви предлага хромогенната среда CHROMID®, която е "SMART", за да се тестват някои от "най-големите причинители" в лекарствената резистентност и HAI.

  • Стандартизиран метод: концентрацията на антибиотик се контролира за всяка партида
  • Лесно се отчита: много петрита включват хромогенни субстрати и пептони, за да се даде възможност за специфично оцветяване и ясна идентификация
  • Намаляване броя на тестовете за потвърждение благодарение на високата ефективност
  • Пестене на време
  • Спестяване на разходи
  • По-ниско натоварване

 

CHROMID® range for SMART resistance management: technical specifications and reference numbers
CHROMID® CARBA SMART 414685 20 biplates x 90 mm
CHROMID® MRSA SMART 413050
413051
20 x 90 mm
100 x 90 mm
CHROMID ® ESBL 43481 20 x 90 mm
CHROMID® VRE 43004 20 x 90 mm
CHROMID® C.difficile 43871 20 x 90 mm
CHROMID® ESBL / CHROMID® VRE 43470 20 biplates x 90 mm
BLSE agar AEB 5225770 20 x 90 mm

Всички продукти притежават CE марка 

Всички продукти