ETEST®

Готови за употреба тест ленти за измерване на минимална инхибираща концентрация MIC
Клиницистите често се нуждаят от повече информация, при определяне на антибиотичната чувствителност от това което им дава дисково дивузионния метод. Признати в цял свят с доказаната им точност готовите за употреба тест ленти ETEST®  дават голямa точност и прецизност при определяне на минимална инхибираща концентарция (MIC). bioMererieux произвежда шикока гама от антибиотици, антимикотици и за определяне на механизми на резистентност.

 

Всички продукти