Хранителни среди за антибиограми


Всяка група организми се нуждае от специфична среда, на която най-добре може да бъде тествана тяхната чувствителност към антибиотици. Тази линия хранителни среди е разработена в съответствие с указанията на CLSI® и EUCAST® за получаването на стандартизирани резултати и оптимална точност при тестване на антимикробната чувствителност.

Тези хранителни среди позволяват да се:

  • Използват за тестване на антибиотична чувствителност с дисково-дифузионен метод или с  ETEST®
  • Работи с тях по CLSI® или EUCAST®
  • Използват за ефективен  растеж на  патогените  организми за надеждни резултати от антибиограмите
  • Потвърди резултатите от тестовете с VITEK® 2 AST

Mueller Hinton 2 agar + 5% sheep blood (MHS)

43321
43329

20 x 90 mm
100 x 90 mm

Mueller Hinton agar + 5% horse blood + 20 mg/l ß-NAD (MHF)

43901
43919
43904

20 x 90 mm
100 x 90 mm
120 x 120 mm

Mueller Hinton Cloxacillin agar

AEB 120290
AEB 120291

10 x 90 mm
20 x 120 x 120 mm

Mueller Hinton E agar 120 mm x 120 mm

413825

20 x 120 x 120 mm

Mueller Hinton E agar 90 mm

413822
413824

20 x 90 mm
100 x 90 mm

RPMI agar

AEB 122180
AEB 122182

20 x 90 mm
20 x 140 mm

Brucella Blood agar

411968

20 x 90 mm

Mueller Hinton Hypersalted agar

AEB 521800E

20 x 90 mm

Brain Heart Infusion agar

AEB 520410

20 x 90 mm

 Тези хранителни среди са валидирани с ETEST®

Всички продукти