Конвекционални хранителни среди готови за употреба

Качество чрез опит

Като пионер и световен лидер в областта на in vitro диагностиката дългогодишният опит на BioMérieux осигурява качество. Ангажирани с научноизследователска дейност,  BioMérieux предоставя на лабораториите интегрирани решения от събирането на пробите до получаване на резултат.

Също така поставя акцент върху безопасността, екологичната отговорност и съответствието с действащите разпоредби.


Хранителните среди на bioMérieux са:

  •  разработени за вашата микробиологична лаборатория
  • Широка гама от продукти: над 200 продукта само в конвекционалните среди
  • Някои конвенционални среди, се предлагат в различни варианти (като Bi PLATE, дехидратирани / епруветки и бутилки)
  • Качество и безопасност гарантирани със строги процедури за контрол на качеството
Конвекционални хранителни среди - техническа спецификация и референтни номера
Granada Agar http://www.biomerieux-culturemedia.com/product/55-granada-agar
Granada Biphasic broth http://www.biomerieux-culturemedia.com/product/58-granada-biphasic-broth
Columbia CNA + 5% sheep blood http://www.biomerieux-culturemedia.com/product/32-columbia-cna-agar-+-5-...
Columbia + 5% sheep blood http://www.biomerieux-culturemedia.com/product/30-columbia-agar-+-5-perc...
Columbia + 5% horse blood http://www.biomerieux-culturemedia.com/product/29-columbia-agar-+-5-perc...
Granada agar / Columbia CNA +5% sheep blood http://www.biomerieux-culturemedia.com/product/25-granada-agar---columbi...
Chocolate agar PolyViteX™ http://www.biomerieux-culturemedia.com/product/27-chocolate-agar-polyvitex
Chocolate agar PolyViteX VCAT3 http://www.biomerieux-culturemedia.com/product/50-chocolate-agar-polyvit...
Haemophilus Chocolate 2 agar http://www.biomerieux-culturemedia.com/product/37-haemophilus-chocolate-...
BLSE agar http://www.biomerieux-culturemedia.com/product/22-blse-agar
Legionella GVPC agar http://www.biomerieux-culturemedia.com/product/62-legionella-gvpc-agar
Sabouraud Gentamicin Chloramphenicol 2 agar http://www.biomerieux-culturemedia.com/product/46-sabouraud-gentamicin-c...
Campylosel agar http://www.biomerieux-culturemedia.com/product/19-campylosel-agar
A7 Mycoplasma agar http://www.biomerieux-culturemedia.com/product/63-a7-mycoplasma-agar
BCSA agar http://www.biomerieux-culturemedia.com/product/18-bcsa-agar
Cetrimide agar http://www.biomerieux-culturemedia.com/product/26-cetrimide-agar
D-Coccosel agar (DCO) http://www.biomerieux-culturemedia.com/product/33-d-coccosel-agar
Gardnerella agar http://www.biomerieux-culturemedia.com/product/36-gardnerella-agar
Yersinia CIN agar http://www.biomerieux-culturemedia.com/product/51-yersinia-cin-agar
Clostridium difficile agar http://www.biomerieux-culturemedia.com/product/53-clostridium-difficile-...
Pylori agar http://www.biomerieux-culturemedia.com/product/61-pylori-agar
Schaedler agar + 5 % sheep blood http://www.biomerieux-culturemedia.com/product/47-schaedler-agar-+5-perc...
BCP agar http://www.biomerieux-culturemedia.com/product/17-bcp-agar
Eosin-methylene blue agar http://www.biomerieux-culturemedia.com/product/35-eosin-methylene-blue-agar
MacConkey agar http://www.biomerieux-culturemedia.com/product/39-mac-conkey-agar
Drigalski agar http://www.biomerieux-culturemedia.com/product/34-drigalski-agar
SS agar http://www.biomerieux-culturemedia.com/product/48-ss-agar
Hektoen agar http://www.biomerieux-culturemedia.com/product/38-hektoen-agar
CLED agar http://www.biomerieux-culturemedia.com/product/28-cled-agar
Trypcase Soy agar + 5% sheep blood http://www.biomerieux-culturemedia.com/product/49-trypcase-soy-agar-+-5-...
Mannitol Salt 2 agar http://www.biomerieux-culturemedia.com/product/40-mannitol-salt-2-agar

 

Всички продукти