Vitek MS MALDI-TOF

Vitek ® MS е автоматизирана система за микробна идентификация, която се базира на иновативната технология масспектрометрия MALDI-TOF. Благодарение на това вече е възможно да се направи идентификация само за няколко минути. Тази система лесно може да се интегрира във Вашата лаборатория и работен процес, тъй като позволява няколко лаборанта да работят успоредно и да потготвят работните слайдове. След като са подготвени слайдовете се пускат за анализ (така могат да се пуснат 192 изолата на едно стартиране на апарата). 

Подготовка на пробата:

  • Директно поставяне на микроорганизма
  • Добавяне на готов разтвор – матрикс
  • Идентификация – въвеждане на слайда във Vitek MS системата и резултата се получава в рамките на минути

Сигурност и Проследимост - Vitek MS разполага с Prep станция, която съдържа информация за всяка точка от слайда и касетите от Vitek 2/Vitek 2Compact. Резултата с идентификация от Vitek MS се свързва с резултата от антибиограмата от Vitek 2/Vitek 2Compact. Това позволява постигнето на бърз и точен и завъшен резултат.

Myla – уникално web базирано приложение решение за ID/AST

Myla е иновативно web базирано приложение, което осигурява свързването на резултатите от двата апарата Vitek MS и Vitek2/Vitek2 Compact. Към Myla може да се свърже и апарат за хемокултури BactAlert 3D 120. bioMerieux е единствената компания, която предоставя напълно интегрирано решение за  ID & AST, посредством Myla™ - интелигентно лабораторно решение, създадено от микробиолози за микробиолози. Иновацията, предоставена от Myla променя начина, по който ръководителите, супервайзорите и технолозите на една лаборатория боравят с информацията. Като лидер в областта на микробиологията bioMerieux разбира  нуждите в лабораториите и се ангажира с увеличаване на производителността за подобряване на лечението на пациента. 

Всички продукти