Стрипове за идентификация API®

Всяка минута в света се използват 10 стрипа API®

Това е изборът на микробиолозите от цял свят съчетаващи удобство и висока производителност, обхвата на идентификация с API® е глобалната референция.

  • Референтен метод в микробиологичните лаборатории
  • Надеждни резултати
  • Изчерпателно и леснодостъпно решение
  • Новият APIWEB ™ улеснява идентификациите по всяко време и навсякъде

 

Gram (-) rods
API® 20E Identification of Gram (-) rods in 18-24 hrs Ref. 20 100 (25 strips) Ref. 20 160 (100 strips)
RapID 20E Rapid identification of enterobacteriaceae in 4 hrs Ref. 20 701 - 25 strips
API® 20 NE Identification of non-enteric Gram (-) rods in 24-48 hrs Ref. 20 050 - 25 strips + media
API® 10 S Simplified identification of Gram (-) rods in 18-24 hrs Ref. 10 100 - 50 strips
Yeasts
API®Candida Identification of yeasts found in clinical infections in 18-24 hrs Ref. 10 500 - 10 strips + media
API® 20 C AUX Identification of yeasts in 24-48 hrs Ref. 20 210 - 25 strips + media
Staphylococci
API®Staph Identification of staphylococci and micrococci in 18-24 hrs Ref. 20 500 - 25 strips + media
Streptococci
API® 20 Strep Identification of streptococci and related bacteria in 4 or 24 hrs Ref. 20 600 - 25 strips + media + swabs
Anaerobic bacteria
API® 20 A Identification of anaerobes in 24-48 hrs Ref. 20 300 - 25 strips + media
Other bacterial groups
API®Coryne Identification of corynebacteria and coryneform bacteria in 24 hrs Ref. 20 900 - 12 strips + media + McFarland Standard
API®Listeria Identification of Listeria species in 24 hrs Ref. 10 300 - 10 strips + media + reagent
API® NH Identification of Neisseria, Haemophilus and B. catarrhalis in 18h to 24 hrs Ref. 10 400 - 10 strips + media + reagents + swabs
API®Campy Identification of Campylobacter in 24 hrs Ref. 20 800 - 12 strips + media + McFarland Standard
API® 50 CH “Research’’ strip (metabolism of carbohydrates) Ref. 50 300 - 10 strips
Всички продукти