Vitek 2 Compact

VITEK 2 Compact – 15, 30 или 60 е напълно автоматизирана система, при която мануалната работа е сведена до подготвянето на стандартизирана суспенсия от тестванитe микроорганизми. Процедурите на работа са стандартизирани и отговарят на изскванията за европейско управление на качеството в микробиологичните лаборатории.

Системата VITEK 2 Compact работи с уникални, напълно затворени тест-карти. Всяка карта има 64 ямки, съдържащи лиофилизирани реагенти - биохимични тестове – за картите за идентификация. Всяка карта е обозначена с бар-код, който съдържа информация за типа на картата, партиден номер и срок на годност и уникален номер на картата. Тестовете за антимикробна чувствителност (AST) са предназначени за автоматизирано качесвено или количествено изследване на чувстителността на изолирани колонии за повечето клинично значими аеробни Грам-отрицателни микроорганизми, Stashulococcus spp., Enterococcus spp., Streptococcus spp., S. pneuminiae и дрожди. Всяка AST карта съдържа избрани антимикробни препарати в различна концентрации.

Идентификации:

  • VITEK 2 GN – за Грам-отрицателни микроорганизми
  • VITEK 2 GP – за Грам-положителни микроорганизми
  • VITEK 2 YST – за гъби
  • VITEK 2 ANC – за анаероби и коринеформи
  • VITEK 2 NH – за Нейсерия и Хемофилус

Антибиограми:

  • AST картата за VITEK 2 Compact-15 е автоматизирана тестова методология, базирана на MIC техника.
  • Апаратът може да работи с SLCI или EUCAST.
Всички продукти