PREVI™ Color Gram

СТАНДАРТИЗИРАН И ИКОНОМИЧЕН

  • Previ Color Gram е автоматична система за оцветяване по Gram за всички видове проби, което осигурява бърз и стандартизиран резултат. Тази малка система не само спестява време на лабораторния персонал, но и е икономична като използва реактив необходим само за текущата проба.

ЛЕСЕН ЗА УПОТРЕБА И БЪРЗ
Лесно зареждане на пробите. Обемът на кристал виолета и йода се настройва и може да се избира между 9 цикъла на обезцветяване в зависимост от плътността на пробата. Необходими са между 3-5 минути за съхненето на слайдовете, след което са готови за гледане с микроскоп.

ПРЕЦИЗНИ РЕЗУЛТАТИ
Стандартизирано оцветяване – иновативна дюза осигурява разпределянето на един и същ обем реактив. Няма контаминация – всеки слайд се оцветява отделно и всеки път се използва пресен реактив

ЕКОЛОГИЧЕН
По-малко отпадъци – използва точно необходимото количество реактив за всички видове проби. Безопасен за работа – има практичен интегриран контейнер за отпадъци, който елиминира контакта на лабораторния техник при изхвърлянето им; готови за употреба и затворени контейнери за отпадъци     

Реактиви

 

  Function Product Name Reference
Primary Stain Crystal Violet 29524
Mordant Iodine 29523
Decolorizer
& Counter Stain
Acetone Safranin
Safranin
Acetone Fuchsin
Fuchsin
29519
29520
29521
29522
Всички продукти