BactAlert 3D

BacT/ALETR 3D е автоматизирана система за детекция на микробен растеж в хемокултури и култури от първично стерилни материали. Системата използва патентована колориметрична технология за отчитане на пробите. Всяка бутилка с хранителна среда има на дъното си вграден сензор, който променя цвета си при промяна на рН на средата. Промяната на цвета се отчита от оптична система, отделна за всяко едно гнездо. Средите съдържат активни вещества, които улавят антимиробни препарати. Бутилките с хранителна среда са пластмасови, което е голямо предимство при транспортиране на средите, както и за болничния отпадък. Освен за хемокултурелна диагностика, хранителните среди за хемокултури могат да бъдат използвани за култивиране на микроорганизми от други първично стерилни телесни течности.

В зависимост от нуждите на болничното заведение или лаборатория, гамата на BactAlert 3D включва 60, 120, 240 и повече места.

Всички продукти