Бързи тестове: VIKIA® и BIONEXIA®

Решението First Line Biology ™ на bioMérieux

Нашите две увеличаващи се направления за бързи тестове предлагат голямо удобство на потребителя за оптимизирано управление на пациента без компромис по отношение на качеството.

  • Концепция за еднократна доза: налична по всяко време
  • Резултатите са в рамките на 3 до 30 минути в зависимост от теста
  • Лесени за използване и изискват минимално обучение
  • Най-добро съотношение цена / полза при тестове с малък обем, в сравнение с всеки друг метод днес

Инумохроматографски тестове VIKIA® 

VIKIA® HIV 1/2 трета генерация кит HIV-1 / HIV-2 за цяла кръв, серум и плазма
VIKIA® HBs Ag  Детекция на хепатит В повърхостен антиген в цяла кръв,серум и плазма
VIKIA® Malaria Ag Pf/Pan Комбиниран анализ за качествено откриване на маларийни инфекции в цяла кръв
VIKIA® anti-HCV Бърз скрининг на Хепатит С

Имунохронатографски тестове BIONEXIA® 

 

BIONEXIA® H. pylori Ag Рентабилно и неинвазивно откриване на антигена на H. pylori в проби от изпражнения
BIONEXIA® Legionella Бързо откриване на серогрупа 1 на Legionella pneumophila в урината
BIONEXIA® Strep A plus and BIONEXIA® Strep A dipstick Откриване на Стептококови инфекции от група А в гърлен секрет
BIONEXIA® Influenza A+B Детекция и диференциация на Influenza A и B в насофаренгиални проби
BIONEXIA ® FOBplus Откриване в човешки изпражнения на човешки хемоглобин, потенциално свързан с колоректален рак
BIONEXIA® hCG Urine and BIONEXIA® hCG Combo Откриване на човешки хорионгонадотропин (hCG) в урината и човешки серум  при ранно откриване на бременност
BIONEXIA® BTA Скрининг на рак на пикочния мехур
BIONEXIA® Rota-Adeno бързо и диференциално диагностициране на вирусен гастроентерит
BIONEXIA® Noro/Rota-Adeno Бърз 3-в-1 детекция на основни гастроентеритни вируси
Всички продукти