FILMARRAY multiplex PCR

Системата FILMARRAY® е мултиплексна PCR система, сертифицирана от FDA, CE-IVD и TGA, която прави едновременно екстракция, амплификация и анализа на различни проби. Системата FILMARRAY® позволява едновременно тестване на бактерии, вируси, дрожди, паразити и / или антимикробни резистентни гени. Спрециално разработени панели, които позволяват откриването на патогени, свързани с някои от най-належащите предизвикателства в здравеопазването.

  • Опростена: 2 минути мануална работа
  • Лесна за работа: Не е необходимо точно измерване или пипетиране
  • Бърза: Резултати до 1 час

Панели: Респираторен, Положителни хемокултури, Гастроентерологичен и Менингити/Енцефалити

FILMARRAY® BCID Panel

Sample Handling Performance Parameters
Sample Type: Positive Blood Culture Hands-on time: Approx. 2 minutes
Sample Volume: 200 μL Run turnaround time: About an hour

FILMARRAY®GI Panel 

Sample Handling Performance Parameters
Sample Type: Stool in Cary-Blair Hands-on time: Approx. 2 minutes
Sample Volume: 200 μL Run turnaround time: About an hour

FILMARRAY®Meningitis/Encephalitis (ME) Panel 

Sample Handling Performance Parameters
Sample Type: Cerebrospinal Fluid Hands-on time: Approx. 2 minutes
Sample Volume: 200 μL Run turnaround time: About an hour

FILMARRAY®Respiratory Panel 

Sample Handling Performance Parameters
Sample Type: Nasopharyngeal Swab Hands-on time: Approx. 2 minutes
Sample Volume: 300 μL Run turnaround time: About an hour
Всички продукти