Семейство Vidas

Мултипараметърни имуноанализни системи VIDAS® е надежден и лесен за използване автоматизиран имуноанализатор. Въз основа на технологията за ензимно свързано флуоресцентно изследване (ELFA) той осигурява висококачествени резултати.

  • Идеални за малка до средна лаборатория: до 80 теста на час
  • Широко меню: над 100 параметъра
  • 1 Пациент = 1 тест

Имуноанализаторите VIDAS работят с готови за употреба реактиви, които са за еднократно използване.

Система за имунологични изследвания за откриване на антитела и антигени:

·  Инфекциозни заболявания

·  Сърдечни маркери

·  Репродуктивни / фертилни маркери

·  Туморни маркери

·  Мониторинг на щитовидната жлеза

·  C. difficile Toxin A & B

·  Изключване на белодробната емболия (РЕ) и дълбоката венозна тромбоза (ДВТ)

·  СЕПСИС

Всички продукти