Условия за ползване

Защита на личните данни в МЕДИКЛИМ ЕООД

 

Законосъобразност и прозрачност

Обработваме лични данни в съответствие със закона, по честен и прозрачен начин:

1. с цел да спазим задълженията си към всяко лице, на което предоставяме своите услуги и продукти;

2. с изрично съгласие, когато това е необходимо;

3. с цел легитимно осъществяване на дейността ни, внедряване на IT иновации, безпроблемно и/ или подобрено потребителско обслужване;

4. с друга законосъобразна цел. Всяко лице само решава дали и как да използвате услугите ни.

Регистрационните форми, които попълва имат обозначени задължителни полета, без които е невъзможно да му предоставим съответната услуга или част от нея. Право на информиран избор Винаги предоставяме точна информация и даваме право на избор за типа лични данни, които събираме от лицето, както и за целите и срока, за които ги събираме и обработваме. Няма да използваме лични данни за цели, несъвместими с тези принципи, с нашата Политика за защита на личните данни или с конкретни уведомления, свързани с нашите услуги. Достъп до данните на лицето Предоставяме разумен достъп и възможност за преглед, коригиране, допълване, пренасяне или изтриване на споделените с нас лични данни.

 

Ограничение на целите

Използваме лични данни само за целите, посочени към момента на събирането им, както и за допълнителни, съвместими с тях цели, съобразно закона.

 

Сигурност на данните

За да защитим личните данни от злоупотреби, прилагаме адекватни мерки за защита на информацията, която ние съхраняваме.

 

Отчетност за по-нататъшен трансфер

Споделяме личните данни с трети страни само, ако те са задължени да им осигурят същите нива на защита, каквито осигуряваме ние.